Reference - STAVBY PRO VOLNý čAS A SLUžBY

 • DEBRNÍK, Železná Ruda – Přestavba areálu
 • 200 mil. Kč
 • Zateplení transfúzního oddělení, pavilon 38, FN Plzeň – Bory
 • 21 mil. Kč
 • Modernizace výtahové technologie, FN Plzeň – Lochotín
 • 5,5 mil. Kč
 • FN Plzeň – Lochotín, Stavební úpravy prodejny a vrátnice
 • 6,5 mil. Kč
 • Sokolovna Rokycany - Zabezpečení krovu a stropu
 • 12 mil. Kč
 • Modernizace ZŠ, Tachov, P. Jilemnického
 • 13,8 mil. Kč
 • Centrum Silva Gabreta – Kvilda
 • 1. a 2. ledová plocha – zimní stadion Plzeň
 • Čerpací stanice PHM Klatovy, Domažlická ul. - fa PETRA
 • Dům pečovatelské služby – Domažlice
 • Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň
 • Penzion Dubský mlýn
 • Spálené Poříčí, přestavba historického špýcharu
 • Dostavba autoservisu Šrachta ve Strakonicích