REFERENCE

DEBRNÍK, Železná Ruda – Přestavba areálu

Stavební záměr je kombinací stavebních úprav stávajícího objektu a nových staveb. Jedná se o provedení přestavby areálu bývalé pohraniční stráže roty Debrník na areál s pečovatelskou službou pro seniory. Dům s pečovatelskou službou je kombinací stavebních úprav uvnitř stávajícího objektu s přístavbou pro únikové schodiště, lůžkový výtah a skladování na jižní straně objektu a nástavbou v části nad kuchyní o jedno podlaží a nástavbou nad hlavní ubytovací částí objektu taktéž o jedno podlaží. Svým charakterem jsou tyto novostavbou.

Objekt má ubytovací a administrativní charakter s doplňujcícími provozy (jídelna, společenské místnosti, zájmové aktivity aj.). Novou stavbou je také býtový dům pro soběstačné seniory a technický objekt. V souvislosti se stavbou budou provedeny nové přípojky technické infrastruktury, ČOV a úprava silničního svršku příjezdové komunikace. Součástí je i úprava areálu vč. zeleně. Budou zde doplněny zpevněné cesty, které budou prostupovat přilehlý lesopark, kde budou procházkové okruhy pro seniory. Dále zde je navrženo jezírko, outdoorové cvičební stroje při cestách, ohniště, altány, hřiště na pétanque a terasa. Cílem je zachovat současnou zeleň, udělat zdravotní prořez a celý lesopark doplnit o vhodné aktivity, které využijí rezidenti.

PD se prováděla ve stupni pro ÚR, SP a PD pro provedení stavby vč. zajištění inženýrské činnost.

Zaujaly Vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat!