REFERENCE

Kroftovy domy v areálu Plzeňského Prazdroje, a.s. - studie

Návrh je zpracováván pro ověření proveditelnosti stavebního záměru ve zvoleném území. Studie definuje základní prostorové a objemové charakteristiky budoucí stavby včetně vyřešení navazujících ploch. V rámci studie byly prověřeny 3 varianty úpravy stávající vrátnice Kroftovy domy, 2 varianty dopravní obslužnosti vrátnice a 1 návrh stavebních úprav prostoru pro PCO v objektu Vila Libuše.

Zaujaly Vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat!