REFERENCE

Pasportizace Palackého náměstí

Cílem pasportizace bylo zdokumentovat stav konstrukcí, zejména existující poškození, vady a poruchy, jak v exteriéru tak v interiéru budov sousedících se stavbou "Rekonstrukce sadů Pětatřicátníků v Plzni". Jednalo se o prokazatelné podrobné zjištění technického stavu existujícího těsně před zahájením vlastních prací. Byly popsány veškeré deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, opadaná omítka, vlhkost zdiva apod.

Zaujaly Vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat!