REFERENCE

Výrobní a skladová hala Nynice - stavebně konstrukční řešení

Statické posouzení navržené nosné konstrukce objektu administrativní budovy, která těsně přiléhá k objektu výrobní a skladové haly v Nynicích. V návaznosti na přiléhající objekt haly je nutno respektovat vzájemnou blízkost základových konstrukcí. Základové konstrukce obou objektů musí být vzájemně nezávislé, tj. oddělené.

Zaujaly Vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat!