REFERENCE

FN Plzeň - Bory, ARO - ambulance bolesti

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy uvnitř objektu pavilonu č. 54 v jeho 1.PP. Jedná se o úpravu dispozice části půdorysu pro zřízení oddělení ARO – ambulance bolesti. Vstup do této části bude umožněn přímo z exteriéru, ze severní strany. Navržené stavební úpravy spočívají v provedení nové půdorysné dispozice řešeného pracoviště lékárny základního typu a technických a pomocných prostor. S navrženými stavebními úpravami dále souvisí celková výměna nebo rekonstrukce technických zařízení budov.

Zaujaly Vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat!