REFERENCE

Bytový komplex Čertovka Karlovy Vary

Jedná se o sedmipodlažní bytový komplex se 161 bytovými jednotkami ve tvaru nepravidelného písmene U, který navazuje na uliční čáru ulice Jateční  a prodlouženou osu ulice Karla Čapka. Zastavovaná plocha je 3810 m2. Vnitřní část obytného komplexu je komunikačně napojena na ulici Jateční;  částečně byla využita pro obslužnou komunikaci a parkování, ale především zde jsou plochy s parkovou úpravou – zeleň a stromy, část je vyčleněna pro dětské hřiště. V spodních podlažích objektů jsou umístěny garáže.

Zaujaly Vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat!