REFERENCE

BRUDER Plzeň - Křimice - rozšíření (dostavba haly)

Projektová dokumentace řeší přístavbu výrobní a skladové haly ke stávající výrobní a skladové hale Bruder v Plzni Křimicích u hlavní komunikace Plzeň – Stříbro. V návaznosti na novou přístavbu jsou provedeny úpravy navazujících zpevněných ploch a napojení dešťové a splaškové kanalizace vč. osazení nových lomových šachet a přeložka úprava VO. V souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců je rozšířeno parkoviště pro osobní vozy a s tím související úpravy svahování a trasy odvodňovacího příkopu.

Zaujaly Vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat!